UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Zarządzanie w ochronie zdrowia - Nowość - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zarządzanie w ochronie zdrowia - Nowość

Cel studiów

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia oraz przygotowanie do kierowania podmiotami leczniczymi lub innymi związanymi z ochroną zdrowia w warunkach szybko wzrastającej konkurencji na rynku usług medycznych.


Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób zajmujących się obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.


Program i czas trwania studiów:

Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów:

-        Polityka zdrowotna w Polsce i na świecie

-        Marketing usług zdrowotnych

-        Organizacja opieki zdrowotnej

-        Ubezpieczenia zdrowotne

-        Podstawy zarządzania w podmiotach leczniczych

-        Zarządzanie strategiczne

-        Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

-        Zarządzanie zasobami ludzkimi i systemami informacyjnymi

-        Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i biznes plan

-        Finansowanie ochrony zdrowia

-        Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego

-        Etyka zarządzania w ochronie zdrowia

-        Prawa pacjenta a odpowiedzialność pracowników medycznych

-        Treningi menedżerskie/gry symulacyjne

-        Ekonomika zdrowia


Studia trwają 2 semestry

Całkowity koszt studiów wynosi 2.700 zł (
płatne jednorazowo lub w ratach)

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations