UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Wychowanie komunikacyjne i edukacja dla bezpieczeństwa - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wychowanie komunikacyjne i edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów:
     Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa. Podczas zajęć słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami psychologii ogólnej, psychologii poznawczej, psychologii pedagogicznej, pedagogiki oraz metodyki nauczania, podstawami dydaktyki ogólnej, programami szkolenia i egzaminowania rowerzystów, podstawowymi pojęciami i zasadami zawartymi w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym oraz aktami wykonawczymi tej ustawy, zasadami techniki kierowania rowerem oraz kontroli i obsługi roweru.

 

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do nauczycieli lub osób mających ukończone studia wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne zamierzających rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o przygotowanie do nauczania wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Program studiów:
Psychologia
Wybrane zagadnienia z pedagogiki
Podstawy dydaktyki i metodyki nauczania
Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi
Psychologia instruktorska
Metodyka nauczania wychowania komunikacyjnego
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Organizacja miasteczka ruchu drogowego
Technika i taktyka jazdy rowerem
Nauczanie praktyczne

 

Okres realizacji studiów:
Studia trwają 3 semestry i obejmują 183 godziny dydaktyczne oraz 88 godzin zajęć praktycznych.

 

Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 

Wymagane dokumenty:
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
• 2 fotografie
 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations