UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Turystyka i rekreacja - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Turystyka i rekreacja

Absolwenci kierunku dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu, z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zostaną zaznajomieni z problematyką organizacyjno-prawną i geograficzno-przyrodniczą, nabędą umiejętności organizacyjne i zdolność kompleksowego oddziaływania na zachowania ludzi w czasie wolnym.

Miejscem zatrudnienia absolwenta „turystyki i rekreacji” mogą być: stowarzyszenia kultury fizycznej, turystyczne, rekreacyjne, sportowe, kluby i centra kultury, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjno-sportowe, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty, uzdrowiska, parki krajobrazowe, biura usługowe z dziedziny rekreacji i turystyki, centra rekreacji i odnowy biologicznej, administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz szkolnictwo – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej /zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa w sprawie standardów kształcenia nauczycieli/.
 
 
SPECJALIZACJE:
 
  • obsługa ruchu turystycznego
  • hotelarstwo
  • turystyka aktywna

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations