UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

TECHNOLOGIE PROGRAMISTYCZNE – NOWOŚĆ ! - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

TECHNOLOGIE PROGRAMISTYCZNE – NOWOŚĆ !

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i ukształtowanie w nich umiejętności dotyczących współczesnych narzędzi i technologii programistycznych począwszy od zagadnień związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i testowaniem oprogramowania, a skończywszy na zaawansowanych problemach programistycznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na pożądane na rynku pracy umiejętności programowania profesjonalnych aplikacji biznesowych, aplikacji na urządzenia mobilne oraz aplikacji dla środowisk chmur obliczeniowych. Bazowym językiem programowania wykorzystywanym podczas zajęć będzie język Java. Część omawianych zagadnień dotyczyć będzie języka JavaScript i frameworków opartych na tym języku.


Adresaci studiów:

Absolwenci studiów na kierunkach informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka oraz w ogólności na kierunkach technicznych i ścisłych posiadający podstawową wiedzę i umiejętności programowania komputerów a pragnący poznać współczesne narzędzia i technologie wykorzystywane w tworzeniu aplikacji na różne platformy sprzętowe i programowe.


Sylwetka Absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych wyposażony zostanie w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu podjęcie profesjonalnych działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i testowaniem oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi i technologii.


Program i czas trwania studiów:

Program studiów obejmuje łącznie 222 godziny zajęć z następujących przedmiotów:

  1. Język programowania Java
  2. Technologie webowe
  3. Projektowanie i wytwarzanie oprogramowania
  4. Programowanie aplikacji biznesowych
  5. Programowanie urządzeń mobilnych
  6. Programowanie aplikacji w chmurze
  7. Programowanie współbieżne i rozproszone
  8. Testowanie oprogramowania

Studia trwają 2 semestry

Koszt studiów
:2.500 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations