UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Studium Języków Obcych PWSZ - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Studium Języków Obcych PWSZ

Kierownik Studium Języków Obcych

mgr Konrad Niewiadomski
e-mail: konrad.niewiadomski@upz.edu.pl

e-mail: sjo@upz.edu.pl


Znajomość języków obcych jest dzisiaj nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego i społecznego. Wejście Polski do Unii Europejskiej, rozwój współpracy z innymi krajami członkowskimi w zakresie wymiany handlowej, politycznej, kulturalnej i pracowniczej sprzyja edukacji w zakresie nauczania języków obcych i powoduje, iż przedmioty te stają się integralnym oraz istotnym elementem edukacji młodzieży studenckiej.

Młodym absolwentom wyższych uczelni, przyszłym kadrom kierowniczym oraz pedagogom przypada szczególna rola. Ich umiejętność życia, pracy oraz edukacji w zakresie przystosowania do pracy w zjednoczonej Europie zależy w dużej mierze od opanowania kilku języków obcych.

Aby sprostać tym wymaganiom uczelnia nasza koncentruje się na nauce obowiązkowo jednego języka obcego (do wyboru) w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym oraz w Instytucie Humanistycznym. Edukacja pod względem językowym skupia się na opanowaniu języka w stopniu zaawansowanym. Celem nauczania jest edukacja oraz podnoszenie sprawności czterech kompetencji językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie).

 

Ponadto naszymi celami są:

  • aktywizacja studenta.
  • uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi
  • przygotowanie do sytuacji związanych z życiem zawodowym, jak i konkretną specjalnością.

 

Zajęcia prowadzą :

mgr Agnieszka Szarzyńska (język angielski , język niemiecki)

mgr Svitłana Kubyuk ( język angielski)

mgr Łukasz Kołodziejczyk (język angielski)

mgr Joanna Niewiadomska (język angielski)

mgr Małgorzata Samulak-Piłat (język angielski)

mgr Tamara Woińska (język angielski)

mgr Magdalena Margol-Klimek (język angielski)

mgr Mirosława Orzechowska (język rosyjski)

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations