UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Cel studiów:

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności o zagadnienia dotyczące programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, CNC. Słuchacz studiów podyplomowych zostanie przygotowany do obsługi i zarządzania parkiem maszynowym wyposażonym w obrabiarki CNC.


Adresaci studiów:

Studia kierowane są do absolwentów kierunków technicznych (magisterskich i licencjackich) o specjalności mechanika i budowa maszyn, transport, mechatronika lub kierunków pokrewnych. Program studiów został przygotowany dla osób, które nie mają doświadczenia w pracy przy maszynach CNC, pragnących poznać zasady obsługi maszyn CNC oraz dla osób pracujących w środowisku obrabiarek, pragnących wzbogacić lub usystematyzować swoją wiedzę.


Program studiów:

- budowa maszyn CNC (tokarka i frezarka),

- podstawowa instrukcja obsługi maszyny,

- podstawowe operacje frezersko-tokarskie i ich wykonanie na maszynach CNC,

- przygotowanie maszyny do pracy,

- obsługa maszyny w trybie ręcznym (MDI),

- obsługa maszyny w trybie programu,

- programowanie prostych operacji na maszynie CNC,

- zasady bezpiecznej pracy przy maszynach CNC,

- zasady pisania programów dla maszyn CNC,

- ćwiczenia obejmujące: planowanie technologii, pisanie programu, symulację wykonania programu oraz wykonanie części.


Okres realizacji studiów:

Studia trwają 2 semestry. Program obejmuje 225 godz. zajęć dydaktycznych.

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations