UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Pośrednictwo pracy - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Pośrednictwo pracy

Opis studiów:
Studia podyplomowe mają na celu profesjonalne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu na stanowisku pośrednika pracy.
 
W toku trwania studiów słuchacze nabędą wiedzę z zakresu przepisów prawnych regulujących zasady pośrednictwa pracy, a także przepisów prawa pracy dotyczących rynku zarówno polskiego, jak i europejskiego. Zapoznają się z warsztatem oraz metodyką pracy pośrednika w zakresie aktywizacji zawodowej dotyczącej różnych grup osób poszukujących pracy m.in. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży. Słuchacze nabędą umiejętności pozwalające efektywnie doradzać, dopasowywać pracowników do wybranych stanowisk pracy czy diagnozować ich kompetencje.
 
Absolwenci tych studiów będą mogli znaleźć zatrudnienie w publicznych służbach zatrudnienia i niepublicznych instytucjach rynku pracy tj. wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy, jednostkach administracji państwowej i w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach sektora publicznego oraz jednostkach gospodarczych. 
 
Adresaci studiów:
Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych o dowolnym profilu i specjalności, zainteresowanych pracą na stanowisku pośrednika pracy, jak również osób znajdujących się na stanowisku pośrednika zawodowego chcących pogłębić dotychczasowo zdobytą wiedzę.
 
Program studiów:
Polityka Unii Europejskiej i Polski w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
Zawodoznawstwo.
Poradnictwo i informacja zawodowa.
Struktura i specyfika rynku pracy na terenie Polski i UE.
Pośrednictwo pracy na terenie UE/EOG, jako instrument aktywizacji zawodowej.
Metody badania rynku pracy.
Wybrane elementy prawa pracy oraz warunki zatrudnienia w wybranych krajach UE/EOG.
Metodyka prowadzenia pośrednictwa pracy.
Kompetencje zawodowe kandydatów do pracy.
Psychologiczne mechanizmy podejmowania roli zawodowej.
Komunikacja interpersonalna.
Obsługa klienta przez pośrednika pracy.
Przygotowanie kandydatów do rozmowy z pracodawcą.
Pośrednictwo pracy dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Metody aktywizacji zawodowej.
Marketing i promocja usług w pośrednictwie pracy.
Dobór pracownika do oferty pracy.
Komputerowe wspomaganie pracy pośrednika pracy.
Seminarium.
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 184 godziny zajęć.

Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
Wymagane dokumenty:
 
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie
 
 
Więcej informacji pod nr telefonu 084 638 34 00

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations