PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Politologia - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Politologia

Studenci kierunku POLITOLOGIA w trakcie studiów zdobywają wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, umożliwiającą im ocenę procesów politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.
W trakcie studiów poznają oni istotę organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw, rozumienie historii Europy, uwarunkowań jej integracji, genezę powstania i podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej, zasady działania organizacji międzynarodowych, nauczą się interpretować rolę Polski w stosunkach międzynarodowych.
 
Program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, partii i systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego, różnych form strategii i taktyk działań politycznych, mechanizmów rywalizacji politycznej oraz kreowania wizerunku partii i polityków. W trakcie studiów studenci rozwijają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym oraz technologią informacyjną w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.
 
Absolwenci politologii potrafią rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, uczestniczyć w pracy zespołowej. Ponadto posiadają umiejętność podejmowania decyzji politycznych oraz analizowania zjawisk i procesów zachodzących w życiu publicznym.
 

 

 

SPECJALNOŚĆ:
 
  •  dziennikarstwo współczesne  
  • administracja publiczna
  • public relations
  • marketing polityczny
  •  integracja europejska i polityka regionalna
  •  samorząd terytorialny i polityka lokalna
  •  polityka bezpieczeństwa i reagowanie kryzysowe
  • pomoc społeczna

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

CardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations