PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Oligofrenopedagogika - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Oligofrenopedagogika

Cel studiów:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.
 
Adresaci studiów:
Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,   a chcących prowadzić edukację i rehabilitację z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, jak również do osób pragnących zdobyć przegotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Słuchaczami studiów mogą być także nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych chcący pogłębić swoją wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 
Program studiów:
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne:
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z  niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej
Diagnoza funkcjonalna (psycho-pedgogiczna) osób z niepełnosprawnością intelektualną
Zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Dydaktyka specjalna:
Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
Metody terapii osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością
Rewalidacja indywidualna
Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych
Wybrane elementy arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
Autyzm i zespoły psychozopodobne
Praktyka pedagogiczna
 
Okres realizacji studiów:
Studia trwają 3 semestry. Program obejmuje 300 godz. dydaktycznych oraz 120 godz. Praktyk.
 
Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
 
Wymagane dokumenty:
 • Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie
 

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations