UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learningu - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learningu

Cel studiów:
Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby pragnące dodatkowo pogłębić znajomość języka angielskiego i poszerzyć ją o nowoczesne metody nauczania.
Praktycznym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką nauczania na odległość czy przez Internet, rozwijanie biegłej znajomości języka angielskiego – w szczególności wymowy i umiejętności porozumiewania się. W ramach profilu ogólnoakademickiego podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauczania języka angielskiego na odległość z wykorzystaniem Internetu i nowinek technicznych.
Studia podyplomowe nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learningu przygotowują absolwentów do efektywniejszego, kreatywnego i bardziej konkurencyjnego działania na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Dodatkowo – w sferze ogólniejszej – uczą globalnego spojrzenia na przedmiot nauczany, uwrażliwiają na różnice kulturowe, uczą większej kreatywności, profesjonalizmu, wrażliwości etycznej, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności.

 

Adresaci studiów:
Studia kierowane są do nauczycieli zainteresowanych nauczaniem języka angielskiego w nowoczesny i efektywny sposób, a także do osób wykazujących się znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Program studiów:
Skype – zajęcia praktyczne (podstawy, specyfika, efektywne wykorzystanie do nauczania języka angielskiego)
Konteksty współczesnej edukacji – zajęcia praktyczne (technologia informacyjna i multimedialna języka angielskiego)
Historia e-learningu i jego specyfika
Psychologia i metodyka nauczania przez Internet
Dydaktyka języka angielskiego
Nauka o języku i komunikacji
PNJA Fonetyka
Komunikacja krajów angielskiego obszaru językowego w multimediach – zajęcia praktyczne 

 

Okres realizacji studiów:
Studia trwają 2 semestry. Program obejmuje 210 godzin dydaktycznych.

 

Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Wymagane dokumenty:
Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
Kserokopia dowodu osobistego
2 fotografie


 

 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations