PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Kurs języka angielskiego w turystyce i hotelarstwie - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Kurs języka angielskiego w turystyce i hotelarstwie

Specjalistyczny kurs językowy adresowany do osób, które pracują lub zamierzających pracować w branży hotelarskiej i turystycznej. Cele kursu jest opanowanie przez słuchaczy sprawności w zakresie komunikacji w języku angielskim w środowisku turystycznym i hotelarskim. W związku z tym, po ukończeniu kursu słuchacz będzie posiadał znajomość słownictwa specjalistycznego z zakresu turystyki i hotelarstwa oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim w tych branżach.

Oferta przygotowana jest dla osób wykazujących się znajomością angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Program i atuty kursu:
- treści programu obejmujące terminologię specjalistyczną i efektywne komunikowanie się z klientami i pracownikami branży hotelarskiej i turystycznej
- realizowanie zagadnień z zakresu provision, management, encounters
- program uwzględnia specjalny moduł fonetyczny różnych akcentów języka angielskiego
- wykwalifikowana kadra lektorska, doświadczona w nauczaniu osób dorosłych oraz bieżąca kontrola postępów w nauce
- małe, sprzyjające efektywności nauczania grupy
- harmonogram kursu dostosowany do indywidualnych potrzeb danej grupy
- możliwość zajęć indywidualnych
- mościwość prowadzenia zajęć in-companyKadra:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Uniwersytet Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Okres realizacji kursu:
Program obejmuje 180 godzin.


Czesne: 1150zł

Dokumenty:
• Kwestionariusz kandydata
• Kserokopia dowodu osobistego


Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami tel: (084) 638 34 44, (084) 638 34 00 lub pod adresem: acepwszzamosc@gmail.com

 

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations