PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Kurs języka angielskiego dla służb mundurowych - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Kurs języka angielskiego dla służb mundurowych

Kurs języka angielskiego komunikatywnego z elementami języka specjalistycznego
 dla służb mundurowych.


Specjalistyczny kurs językowy adresowany do różnych grup zawodowych tworzących służby mundurowe (wojsko, policja, straż pożarna, służby celne, straż miejska) opracowany w taki sposób aby uczestnicy poznali zarówno język obcy ogólny jak i zaznajomili się z językiem specjalistycznym zawierającym terminologię i tematykę charakterystyczną dla danej branży specjalistycznej.

 

Oferta przygotowana jest dla osób rozpoczynających naukę języka od podstaw i składa się ze 180 godzin lekcyjnych. Istnieje możliwość zorganizowania kursu na poziomie wyższym niż od podstaw po zdiagnozowaniu poziomu kompetencji językowych słuchaczy.

 

Program i atuty kursu:
- treści programu obejmujące język ogólny oraz specjalistyczny
 - oparcie treści programowych na podręcznikach wiodących ( język ogólny) oraz podręcznikach i materiałach uzupełniających (język specjalistyczny w środowisku zawodowym pielęgniarek) przy wykorzystaniu pomocy audiowizualnych
- program uwzględnia specjalny moduł fonetyczny różnych akcentów języka angielskiego
- wykwalifikowana kadra lektorska, doświadczona w nauczaniu osób dorosłych oraz bieżąca kontrola postępów w nauce
- małe, sprzyjające efektywności nauczania grupy
- harmonogram kursu dostosowany do indywidualnych potrzeb danej grupy
- możliwość zajęć indywidualnych
 - mościwość prowadzenia zajęć in-company
 


 
Kadra:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Uniwersytet Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
Okres realizacji kursu:
Program obejmuje 180 godzin.


Czesne: 1250zł
 
Dokumenty:
• Kwestionariusz kandydata
• Kserokopia dowodu osobistego


Szczegółowe informacje dostępne są  pod numerami tel: (084) 638 34 44, (084) 638 34 00 lub pod adresem: acepwszzamosc@gmail.com 

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations