PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Koło Planeta Kreatywnych Pedagogów - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Koło Planeta Kreatywnych Pedagogów

Koło Planeta Kreatywnych Pedagogów powstało z inicjatywy studentów I roku pedagogiki PWSZ w Zamościu w IV 2015. Celem koła jest:

 •  stwarzanie jego członkom możliwości pogłębiania wiedzy pedagogicznej;
 •  doskonalenie umiejętności pedagogicznych poprzez pracę zespołową;
 •  propagowanie kultury pedagogicznej oraz zasad z niej wynikających,
 •  rozwijanie życia naukowego wśród członków koła;
 •  szerzenie atmosfery koleżeńskiej wśród członków koła;
 •  integracja studentów PWSZ w Zamościu;
 •  promocja oddziaływań wolontarystycznych w środowisku akademickim;
 •  kształtowanie kompetencji pedagogicznych studentów, opracowywanie i realizacja cykli   zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz okazjonalnych spotkań z dziećmi i młodzieżą w środowisku lokalnym oraz placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 •  utrzymywanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz opieki i wychowania dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz pozarodzinnym i pozaszkolnym.

Cele realizowane będą poprzez:

 •  inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych;
 •  uczestnictwo w seminariach, warsztatach, treningach, itp.;
 •  organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych;
 •  pomoc w podniesieniu kompetencji pedagogicznych członków koła;
 •  organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością koła.

Zarząd koła:
1. Przewodniczący: Karolina Mazurek
2. Zastępca Przewodniczącego: Diana Kaszuba
3. Skarbnik: Joanna Wróbel
4. Sekretarz: Eryka Rycaj

Opiekun Koła: dr Anna Sak-Styczyńska

Kontakt: kreatywnipedagodzy@o2.pl

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations