UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA – NOWOŚĆ ! - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

INTEGRACJA SENSORYCZNA – NOWOŚĆ !

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw neuroanatomii, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej oraz teorii i praktyki integracji sensorycznej. Studia mają przygotować teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej


Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w zakresie:

- fizjoterapii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, neurologopedii, terapii zajęciowej, pielęgniarstwa, rehabilitacji, wychowania fizycznego, studiów lekarskich,

- nauczycieli,

- osób posiadających certyfikat ukończenia kursu SI pierwszego lub drugiego stopnia,

- osób posiadających wykształcenie wyższe z doświadczeniem w pracy z dziećmi.


Program i czas trwania studiów:

W ramach studiów realizowane będą następujące przedmioty:

 1. Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
 2. Podstawy teorii rozwoju integracji sensorycznej
 3. Neuroanatomiczne  podstawy integracji sensorycznej
 4. Budowa i  działanie bazowych systemów integracji sensorycznej
 5. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 6. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej u małych dzieci (od 0 do 4 roku życia); znaczenie odruchów.
 7. Zaburzenie centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci
 8. Diagnoza  i terapia zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy.
 9. Diagnoza  i terapia zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z dysfunkcją wzroku
 10. Diagnoza  i terapia zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z FASD
 11. Diagnoza  i terapia zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z MPDz  i z innymi z problemami ruchowymi
 12. Diagnoza  i terapia zaburzeń integracji sensorycznej dzieci z ADHD, ASD (spektrum autyzmu: autyzm, Zespół Aspergera)
 13. Diagnoza  i terapia zaburzeń integracji sensorycznej Zespołem Downa
 14. Diagnoza  i terapia zaburzeń integracji sensorycznej dzieci z dyspraksją (zaburzeniami planowania ruchu)
 15. Dieta sensoryczna
 16. Podstawy stymulacji polisensorycznej.
 17. Testoteka terapeuty integracji sensorycznej.
 18. Podstawy diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej w typowych zespołach klinicznych
 19. Konstruowanie programów terapeutycznych neurorozwojowych i wspomagających integrację sensoryczną w typowych zespołach klinicznych
 20. Praktyczna organizacja warsztatu pracy terapeuty integracji sensorycznej
 21. Praktyki specjalistyczne, warsztaty, konsultacje, studia przypadków


Studia trwają 2 semestry (340 godzin, w tym 300 godzin zajęć dydaktycznych i 40 godzin praktyk)

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations