UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

INFORMATYKA (dla nauczycieli ) – NOWOŚĆ ! - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

INFORMATYKA (dla nauczycieli ) – NOWOŚĆ !

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy – nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu – edukacji informatycznej, informatyki, zajęć komputerowych w szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich.  Słuchacze zostaną zapoznani z obszarami współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych oraz przygotowani dydaktycznie do nauczania kolejnego przedmiotu.


Adresaci studiów:

Nauczyciele szkół podstawowych i średnich chcący uzyskać kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

Sylwetka Absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych wyposażony zostanie w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu prowadzić zajęcia z kolejnego przedmiotu – edukacji informatycznej, informatyki, zajęć komputerowych w szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich.  

Program i czas trwania studiów:

Program studiów obejmuje łącznie 298 godzin zajęć, w tym 238 godzin zajęć dydaktycznych i 60 godzin praktyki zawodowej. W ramach programu studiów realizowane będą następujące przedmioty:

  1. Wstęp do informatyki
  2. Technologie informacyjne i komunikacyjne
  3. Technologie sieciowe
  4. Technologie internetowe
  5. Algorytmika i programowanie
  6. Grafika komputerowa i multimedia
  7. Nauczanie programowania
  8. Nauczanie robotyki
  9. Społeczne, etyczne i prawne aspekty informatyki
  10. Dydaktyka przedmiotu nauczania i zajęć

Studia trwają 2 semestry

Koszt studiów
:2.400 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations