UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – NOWOŚĆ ! - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – NOWOŚĆ !

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz prowadzenia  rewalidacji w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych.


Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu, w szczególności dla nauczycieli , w tym dla nauczycieli wspomagających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych którzy chcą pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu


Sylwetka Absolwenta:

Absolwenci studiów zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych (dostosowanych do potrzeb i możliwości) i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.  Posiądą umiejętność rozpoznawanie (diagnozowania) potrzeb i możliwości swoich podopiecznych, co przyczyni się do właściwego planowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób ze spektrum autyzmu.  Słuchacz poznając różne metody i formy pracy z dziećmi młodzieżą, będzie potrafił trafnie dobierać je i stosować w codziennej, bieżącej pracy. Ponadto  zdobędzie umiejętność pracy oraz komunikowania się z osobami ze spektrum autyzmu jak również prowadzenia dokumentacji dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na rożnych poziomach  edukacji i w rożnych placówkach opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.


Program i czas trwania studiów:

Program obejmuje następujące przedmioty:

-                 Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu,

-                 Zaburzenia ze spektrum autyzmu a inne zaburzenia rozwojowe,

-                 Pedagogika specjalna

-                 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu,

-                 Psychologia kliniczna małego dziecka,

-                 Zachowania trudne osób ze spektrum autyzmu

-                 Procesy poznawcze osób ze spektrum autyzmu,

-                 Wsparcie rodzina osoby ze spektrum autyzmu,

-                 Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób ze spektrum autyzmu,

-                 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu,

-                 Wielodyscyplinarna diagnoza osób ze spektrum autyzmu,

-                 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu,

-                 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

-                 Doradztwo zawodowe i wspieranie rozwoju zawodowego osób ze spektrum autyzmu.


Studia trwają 2 semestry (360 godzin zajęć, w tym 120 godzin praktyk)

Koszt studiów
: 2.300 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations