UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (Oligofrenopedagogika)  – NOWOŚĆ ! - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (Oligofrenopedagogika) – NOWOŚĆ !

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich etapach edukacyjnych oraz prowadzenia rewalidacji w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą pracować z dziećmi o różnym stopniu rozwoju intelektualnego w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Sylwetka Absolwenta:

Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawną intelektualną na wszystkich etapach edukacyjnych oraz zdobędą kwalifikacje uprawniające do pracy rewalidacyjnej w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych. Absolwenci studiów zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych (dostosowanych do potrzeb i możliwości) i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Posiądą umiejętność rozpoznawanie (diagnozowania) potrzeb i możliwości swoich podopiecznych, co przyczyni się do właściwego planowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Poznając w trakcie studiów różne metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą absolwent będzie potrafił precyzyjnie dobierać je i stosować w codziennej, bieżącej pracy. Ponadto zdobędzie umiejętność udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia dokumentacji dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na rożnych etapach edukacji i w rożnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Program i czas trwania studiów:

Program obejmuje następujące przedmioty:

- Pedagogika specjalna,

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika,

- Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w edukacyjnych placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych,

- Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej,

- Psychologiczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,

- Zespoły zaburzeń wczesnorozwojowych,

- Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

- Wspomagające i alternatywne metody komunikacji,

- Metodyka nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

- Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,

- Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- Metodyka wychowania w internacie i innych placówkach rehabilitacyjnych,

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w polskim systemie oświaty,

- Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych,

- Doradztwo zawodowe i wspieranie rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- Praktyka pedagogiczna.


Studia trwają 2 semestry (360 godzin zajęć, w tym 120 godzin praktyk)

Koszt studiów
: 2.300 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)

 

 

 

 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations