UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

DATA SCIENCE – NOWOŚĆ ! - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

DATA SCIENCE – NOWOŚĆ !

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i ukształtowanie w nich umiejętności dotyczących wybranych aspektów modelowania, analizy i wizualizacji danych i procesów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe trendy w nauce i biznesie dotyczące analizy dużych wolumenów danych („Big Data”) oraz głębokiego uczenia maszyn („Deep Learning”). Studia podyplomowe są odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy na szeroko pojętych specjalistów zajmujących się danymi, zarówno w kontekście ich kreowania jak i w kontekście ich pozyskiwania, analizowania i wyciągania z nich wartościowej wiedzy biznesowej. Bazowymi narzędziami wykorzystywanymi podczas zajęć będą: środowisko i pakiety języka R oraz środowisko i pakiety języka Python.


Adresaci studiów:

Absolwenci studiów na kierunkach informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka, finanse i rachunkowość, logistyka, a także innych kierunków technicznych i ścisłych, pragnący poszerzyć swoją wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności w zakresie współczesnych metod, narzędzi i technologii wykorzystywanych w modelowaniu, analizie i wizualizacji danych i procesów


Sylwetka Absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych wyposażony zostanie w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu podjęcie profesjonalnych działań związanych z różnymi aspektami modelowania, analizy i wizualizacji danych i procesów w instytucjach biznesowych, publicznych lub organizacjach non-profit


Program i czas trwania studiów:

Program studiów obejmuje łącznie 226 godzin zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów:

 1. Wybrane zagadnienia matematyki i statystyki
 2. Narzędzia komputerowej analizy, eksploracji i wizualizacji danych
 3. Statystyczna analiza danych
 4. Uczenie maszynowe
 5. Relacyjne i nierelacyjne bazy danych
 6. Inżynieria wiedzy
 7. Modelowanie procesów biznesowych
 8. Uczenie głębokie
 9. Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy
 10. Eksploracja danych tekstowych i WWW
 11. Analiza dużych zbiorów danych

Studia trwają 2 semestry

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations