PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, bezpłatne studia podyplomowe

Nowoczesne laboratoria - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Nowoczesne laboratoria

Nowoczesne laboratoria

Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu (CeBiTT) to najwyższa pod względem wartości inwestycja w sektorze szkolnictwa wyższego w regionie.


Zrealizowany w latach 2009-2011 przez PWSZ w Zamościu projekt „Adaptacja i wyposażenie laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu” (finansowany w ramach PO RPW 1.3) miał na celu stworzenie odpowiedniej bazy infrastrukturalnej oraz wyposażenie laboratoriów Uczelni w zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia badawczo - rozwojowe o wartości 13,7 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom w ramach CeBiTT powstały:


1) Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii wraz z Pracownią Geograficznego Systemu Informacji (GIS)

2) Laboratorium Mechaniki

3) Laboratorium Matematyki Stosowanej i Optymalizacji Procesów

W z ramach realizowanego projektu zakupiono ponad 180 maszyn, urządzeń i urządzeń badawczych, w tym m.in. nowoczesne urządzenia CNC (wycinarka plazmowa, tokarka, wycinarka wodna, centrum pionowe, centrum obróbki drewna); hamownię podwoziową; linię diagnostyczną z testerami i diagnoskopem; stanowiska do badań silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym; w pełni wyposażone stanowiska do spawania, napawania plazmowego, piaskowania i natryskiwania łukowego; automatyczną stację meteorologiczną; analizator elementarny CHNS; kalorymetr; spektrometr absorpcji atomowej; mikroskopy; serwery; zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.


Z usług innowacyjnego ośrodka korzystają przedsiębiorstwa, pracownicy uczelni wyższych, instytucje okołobiznesowe oraz organizacje branżowe w celu realizacji innowacyjnych projektów i prac badawczo – rozwojowych.

We wrześniu 2015 r. Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu (CeBiTT) zostanie rozbudowane i doposażone dzięki realizacji przez Uczelnię projektu „Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą” (finansowanego w ramach PO RPW 1.3). Rezultatem projektu będzie rozszerzenie proponowanej oferty badawczej o nowopowstałe Laboratorium Tworzyw Sztucznych, w ramach którego funkcjonować będzie pięć dodatkowych sekcji badawczych. Budżet projektu o wartości 13,5 mln zł zakłada ponadto wzbogacenie Laboratorium Mechaniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii o kolejnych ponad 70 maszyn i urządzeń. Rozbudowa bazy laboratoryjnej PWSZ w Zamościu pozwoli na wzmocnienie realizowanej obecnie współpracy pomiędzy uczelnią a przemysłem i środowiskiem zewnętrznym.
 

Galeria zdjęć

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations