UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka samochodowa  - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka samochodowa

Cel studiów:

Celem studiów jest podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez edukację oraz diagnozę, prognozę stanu technicznego, a także eliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych pojazdów.

Absolwent studiów podyplomowych wyposażony zostanie w wiedze z zakresu budowy i działania mechanizmów i układów samochodu, działania silników spalinowych, elektrotechniki i elektroniki samochodowej, diagnostyki pojazdów samochodowych, badań technicznych różnego rodzaju pojazdów mechanicznych.

 

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do absolwentów wyższych szkół technicznych (magisterskich i licencjackich) o specjalności samochodowej, którzy posiadają 6-miesięczną praktykę w stacjach kontroli pojazdów lub w zakładzie, warsztacie naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub napraw.

Słuchaczami studiów mogą zostać także absolwenci szkół wyższych (magisterskich i licencjackich) w obszarze nauk technicznych innych niż samochodowe, posiadający roczną praktykę w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie, warsztacie na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 

Program studiów:

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Budowa samochodów

Silniki spalinowe

Elektrotechnika i elektronika samochodowa

Podstawy diagnostyki samochodowej

Samochodowe urządzenia diagnostyczne

 

Zajęcia teoretyczno-seminaryjne:

Okresowe badania techniczne pojazdów

Badania techniczne autobusów o dopuszczalnej prędkości 100 km/h

Badania techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

Badania pojazdów przeznaczonych do zasilania gazem

Badania pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, skierowanych przez organ kontroli, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych

Diagnostyka pokładowa

Seminarium dyplomowe

 

Okres realizacji studiów:

Studia trwają 3 semestry. Program obejmuje 299 godz. dydaktycznych oraz 48 godz. praktyk.

 

 

Wymagane dokumenty:

• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations