UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

AGENT CELNY - NOWOŚĆ - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

AGENT CELNY - NOWOŚĆ

Agentem celnym jest osoba posiadająca licencję agenta celnego, przez co rozumie się wpis na listę agentów celnych w formie decyzji administracyjnej. W Polsce upoważnionym do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wpisu na listę agentów celnych i prowadzenia listy agentów celnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Warunkiem uzyskania wpisu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie. Z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych można wystąpić niezwłocznie  po ukończeniu naszych studiów podyplomowych AGENT CELNY. Od wpisu nie są pobierane opłaty. Wzór wniosku o wpis na listę agentów celnych dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów/Krajowej Administracji Skarbowej. Pojęcie agenta celnego można najogólniej zdefiniować jako osobę, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Należy jednak bardzo mocno podkreślić, że w praktyce gospodarczej pojęcie agenta celnego jest rozumiane szerzej – jako specjalisty od organizacji, realizacji i obsługi handlu zagranicznego. Wynika to z faktu, że licencjonowany agent celny posiada wiedzę i umiejętności obejmujące szeroki wachlarz wzajemnie powiązanych zagadnień z różnych dziedzin prawa, ekonomii i logistyki. Powoduje to, że agenci celni są poszukiwanymi i dobrze opłacanymi pracownikami nie tylko agencji celnych i spedycyjnych, ale także chętnie są zatrudniani przez przedsiębiorstwa logistyczne, transportowe, firmy kurierskie oraz agencje doradztwa podatkowego. Uprawniony agent celny może również założyć własną działalność i oferować swoje usługi na wolnym rynku.

Cel studiów. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne zarówno do wykonywania czynności agenta celnego, na różnych stanowiskach,  jak i do uzyskania wpisu na listę agentów celnych. Ponadto nasi absolwenci mogą ubiegać się o zwolnienie z części egzaminów pisemnych na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym dla członków zarządów i osób zarządzających transportem – zgodnie z art. 38a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Szerzej o zasadach certyfikacji w tym zakresie informują na swoich stronach Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Adresatami studiów podyplomowych AGENT CELNY są absolwenci wszystkich kierunków studiów, posiadający co najmniej dyplom licencjata lub inżyniera. Studia są również adresowane do osób zainteresowanych pracą lub już pracujących w jednostkach administracji publicznej, związanych  z obrotem towarowym z zagranicą, takich jak (przykładowo): Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja jakości Handlowej Towarów Rolno-Spożywczych, Straż Graniczna, Policja, oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego, zarządy przejść granicznych, banki i instytucje finansowe (jako specjaliści od rozliczania transakcji handlowych, znający formuły INCOTERMS czy uwarunkowane formy zapłaty). Studia przygotowują też do podjęcia pracy w administracji celnej, podatkowej i skarbowej, połączonych od dnia 1 marca 2017 r. w Krajową Administrację Skarbową.

Kwalifikacje szczegółowe. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy lub działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie:

- jako agenci celni lub jako przedsiębiorcy prowadzący agencje celne lub magazyny czasowego składowania;

- specjaliści ds. handlu zagranicznego oraz jako właściciele firm handlu zagranicznego;

- jako specjaliści branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) lub jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tej branży, czyli jako: spedytorzy krajowi i międzynarodowi, przedsiębiorcy wykonujący transport krajowy i międzynarodowy,

- jako specjaliści ds. celnych, występujący jako przedstawiciele firm handlu zagranicznego przed organami celnymi i podatkowymi w ramach udzielonego upoważnienia.

W istocie mają to być profesjonalni specjaliści od obrotu towarowego z zagranicą (wewnątrzwspólnotowego i z krajami trzecimi), znający się nie tylko na prawie i procedurach celnych, ale i na transporcie, spedycji oraz pozataryfowych regulacjach obrotu towarowego, a także na sprawach podatkowych jakie występują w tym kompleksie zagadnień.

Program obejmuje następujące przedmioty:

- Polityka celna;

- Prawo i postępowanie celne;

- Instytucje prawa celnego;

- Pochodzenie towarów;

- Prawo administracyjne i finansowe;

- Transakcje w handlu zagranicznym;

- Obrót towarowy w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym;

- Podatki w obrocie towarowym;

- Rozliczenia w handlu zagranicznym;

- Procedury specjalne;

- Transport międzynarodowy i spedycja;

- Ekonomiczne uwarunkowania obrotu towarowego.


Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godzin zajęć prowadzonych przez wykładowców Uczelni oraz ekspertów zewnętrznych. Kadra dydaktyczna to m. in.:

dr Marian Gad – agent  celny (licencja MF), specjalista w zakresie ekonomii międzynarodowej, prawa i polityki celnej, transportu i spedycji oraz handlu zagranicznego,

mgr Wiesław Stachowicz – ekspert Służby Celno-Skarbowej;

mgr Janusz Walczyk – ekspert Służby Celno-Skarbowej;

dr hab. Armand Kasztelan – Instytut Nauk Ekonomicznych PWSZ w Zamościu


Koszt studiów: 2.700 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)
 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations